Flutter Hulk

Package dành cho những coder tay to như Hulk! Tôi fan Marvel!!!

Tính năng nổi bật

  • Định nghĩa Model trong app một cách dễ dàng và thuận tiện
  • Chuyển đổi Model thành JSON và tối ưu dung lượng payload gửi lên server bằng cách loại bỏ các giá trị null
  • Định nghĩa các loại Filter cho các kiểu dữ liệu tương ứng: String, Date, Number
  • Thiết lập ứng dụng theo kiến trúc Repository-Service-Screen

Additional information